RK basisschool De Elstar

Wie zijn wij?

De Elstar is een katholieke basisschool. Wij werken ontwikkelingsgericht binnen het TOM-concept. Voor meer informatie over onze visie en werkconcept verwijzen wij naar www.elstar-elst.nl

Wat doen wij?

Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze. Om met al deze verschillen tussen kinderen om te gaan hebben wij bij de start van de school in 2005 voor een concept gekozen dat daar sterk op inspeelt. Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot de grootste school van Elst.

Wat dragen wij uit?

Wij willen onze kinderen sterk betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Wij geven instructies op maat aan de instructietafel en leren de kinderen hun werk zelf te plannen. Samenwerken en zelfstandig werken zijn belangrijke pijlers binnen onze school.
We brengen samenhang in alle afzonderlijke vakken door schoolbrede thema’s aan te bieden. Kinderen mogen hierbij hun eigen leervragen stellen en ouders kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen door bijvoorbeeld binnen een passend thema te vertellen over hun werk of hun hobby. De betrokkenheid van de kinderen én van de ouders op de school wordt hiermee versterkt.