BSO De Zee

Wie zijn wij?

In 2003 heeft kinderdagopvang De Kikkerkoning haar deuren in Elst geopend. Inmiddels zijn we van 1 locatie uitgebreid naar 3 locaties. Het kinderdagverblijf van De Kikkerkoning is gevestigd aan de Stationsstraat in Elst, hier worden baby’s en peuters opgevangen. De andere twee locaties zijn op loopafstand van De Kikkerkoning en daar is plaats voor de naar de basisschool gaande kinderen. Bso ’t Strand is gevestigd aan de Aamsestraat, bso De Zee is geïntegreerd in het multifunctionele centrum De Zon op het Westeraam. Beide bso’s zijn onderdeel van De Kikkerkoning en hebben een nauwe samenwerking met elkaar.

Wat doen wij?

De Kikkerkoning biedt kinderen een ideale plek om geheel verzorgd de wereld te verkennen. Wij bieden een veilige, vertrouwde en uitnodigende omgeving in een warme sfeer. Het gevoel van een tweede thuis. Wij bieden het kind een stimulerend dagritme met daarbinnen veel speel-, maar ook rustmomenten. Wij streven ernaar dat elk kind vrolijk binnenstapt en aan het eind van de dag weer vrolijk naar huis gaat.

Wat dragen wij uit?

De belevingswereld van ieder kind is uniek en daar spelen wij op in. Op onze bso telt de mening van de kinderen, er wordt gekeken en geluisterd naar de behoeftes die zij hebben.Na school bieden wij kinderen een huiselijke, ontspannen sfeer. De gezamenlijke activiteiten zijn van huiselijke aard, zoals lunchen, fruit eten en iets drinken. Buiten deze momenten om kunnen de kinderen vrij spelen en ontspannen. Na een schooldag hebben kinderen geen of minder behoefte aan een druk activiteitenprogramma, maar aan een divers aanbod van mogelijkheden waar ze zelf uit kunnen kiezen. Belangrijk hierbij is dat zij letterlijk de bewegingsruimte hebben om te spelen en zich uit kunnen leven.

De activiteiten worden aangeboden in afwisseling met actieve en rustige momenten. Jonge schoolkinderen nemen namelijk vaak geen rust en blijven doorspelen ook na een lange schooldag. Daarnaast hebben de kinderen behoefte aan persoonlijke aandacht van de leidsters. Het kind wil graag vertellen wat er gebeurd is op school of na een vermoeiende schooldag lekker tegen de leidsters aankruipen en een boekje lezen. De kinderen kunnen dan ook rekenen op onze persoonlijke aandacht en belangstelling.